Hakkımızda / About Us

"Enterprise Europe Network" (Avrupa İşletmeler Ağı) 60’dan fazla ülkede 600 üye kurumda çalışan 3000’in üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ’lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır. Ağda ticaret ve sanayi odaları, teknoloji transfer merkezleri, araştırma merkezleri ve KOBİ’lere destek sağlayan kurumlar yer almaktadır. Her şehirde veya bölgede farklı kurumlar bir araya gelerek kendi Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumlarını oluşturmaktadırlar.

Avrupa İşletmeler Ağı AB COSME Programı tarafından kısmen finanse edilmekte olan bir AB projesidir ve bu programın Türkiye ulusal koordinasyonu KOSGEB tarafından yürütülmektedir.

The Enterprise Europe Network helps businesses innovate and grow on an international scale. It is the world’s largest support network for small and medium-sized enterprises (SMEs) with international ambitions. The Network is active in more than 60 countries worldwide. It brings together 3,000 experts from more than 600 member organisations – all renowned for their excellence in business support.

Member organisations include:

  • technology poles

  • innovation support organisations

  • universities and research institutes

  • regional development organisations

  • chambers of commerce and industry

Different institutions come together in each city or region to form their own European Enterprise Network consortiums. Enterprise Europe Network is an European Union project that partly funded by EU COSME Program and national coordination of this program is carried out by KOSGEB in Turkey.

Ortaklar / PARTNERs


Avrupa İşletmeler Ağı (EnterprIse Europe Network) AnatolIa